Aktuality

Organizace posledního školního týdne

pondělí 22. 6. – čtvrtek 25.6.

 • vzdělávací činnost ve skupinách CD1 – R7

pátek 26. 6.

 • 8.00 – 9.00 - akce Vydávání vysvědčení, rozpis příchodů a odchodů po třídách naleznete zde
 • 9.00 – 14.00 - vzdělávací činnost oddělení CD1, CD2, CD3, CD4
 • 11.00 – 11.45 - oběd pro přihlášené žáky ze skupin CD1, CD2, CD3, CD4
 • 11.45 – 12.00 - oběd pro přihlášené žáky ze skupin R5, R6, R7
 • Žáci, kteří v období 25. 5. - 25. 6. nechodili do školy, musí mít s sebou vyplněné Čestné prohlášení.
 • Provoz školy bude ukončen ve 14.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Výtvarná soutěž - Květ narcisu

Všechny třídy naší školy se zúčastnily 15. ročníku výtvarné soutěže na téma Květ narcisu. Jejich díla si můžete prohlédnout v pasáži obchodního centra Europark do 30.6.2020.

ON-LINE TŘÍDNÍ SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Rodičům budoucích prvňáčků, pro které poskytnuté informace nebyly vyčerpávající nebo mají zájem o účast, nabízíme možnost on-line třídní schůzky, která se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 v 16.30 h přes aplikaci ZOOM. Na tuto schůzku je nutné se přihlásit emailem na adrese kollmannova@zssterboholy.cz . Jako předmět emailu uveďte TS + jméno dítěte, do textu pak můžete sdělit dotaz. Na nashromážděné dotazy Vám bude odpovězeno v rámci schůzky. Link k přihlášení Vám bude zaslán cca 10 minut před schůzkou.

ŠKOLA NANEČISTO

S ohledem na nařízení MŠMT a v důsledku trvajících epidemiologických opatření pro základní školy rozhodla Pedagogická rada o zrušení akce pro budoucí prvňáčky Škola nanečisto. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete zde

Po schodišti k vědomostem

Naše nové krásné schodiště je inovované a tudíž ještě krásnější. Chůze do schodů nám tu teď bude posilovat nejen tělo, ale i ducha.

Informace k úplatě ŠD

V souvislosti s uzavřením provozu školy byl vydán Dodatek ke Směrnici k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině. Přeplatky budou rodičům vráceny převodem na účet.

Co je třeba odevzdat před vstupem do školy + FAQ

Před prvním vstupem do školy odevzdají žáci pedagogovi dané skupiny:

 • Čestné prohlášení - Bez čestného prohlášení žák nebude vpuštěn do školy.
 • Potvrzení odchází sám – skupiny R - v pondělí 25. 5. budou mít všichni žáci skupiny R5, R6, R7 (+ ti, kteří jsou přihlášeni pouze k dopolední výuce, ale jsou zařazeni ve skupině CD) – lze zaslat předem učiteli dané skupiny ve formě scan.
 • Záznam o odchodu - skupiny CD - v pondělí 25. 5. budou mít všichni žáci skupiny CD1, CD2, CD3, CD4 – lze zaslat předem učiteli dané skupiny ve formě scan.
 • Potvrzení odchází jinak - skupiny CD - Toto potvrzení musí mít ti žáci, jejichž odchod v daném dni se liší od odchodu, uvedeném v Záznamu o odchodu.

Nejčastější dotazy k provozu školy v omezeném režimu naleznete zde

Informace ke stravování - omezený režim
 • Žáci přihlášení k docházce jsou automaticky přihlášeni k odběru oběda. Odhlášení probíhá přes objednávkový systém standardním způsobem. Žáci nemusí nosit do školy stravovací čip.
 • Žáci k docházce nepřihlášení mají oběd automaticky odhlášený do konce školního roku.
 • Žáci chodí na obědy po skupinách dle předem stanoveného harmonogramu
Informace k docházce - omezený režim
 • Žáci přihlášení k docházce do ZŠ Štěrboholy od 25. 5. 2020 jsou rozděleni do sedmi školních skupin.
 • Zákonný zástupce žáka obdrží emailem od třídního učitele informaci o tom, do jaké skupiny byl žák zařazen.
 • Z organizačních a kapacitních důvodů nebylo vždy možné při stanovení skupin zachovat třídní kolektivy a jejich třídní učitelky.
 • Složení skupin je po celou dobu od 25. 5. do 26. 6. 2020 neměnné.
 • Zahájení dopoledních činností jednotlivých skupin bude probíhat v pětiminutových časových intervalech. Žáky si ve stanoveném čase bude u vchodu vyzvedávat pedagog dané skupiny. Prosíme o dodržení stanovených časů.
 • Časový rozvrh jednotlivých skupin - viz rozpis
 • Před prvním vstupem do školy žák odevzdá:
 1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bez tohoto Čestného prohlášení nebude žák do budovy ZŠ vpuštěn.
 2. Záznam o odchodu žáka – žáci, kteří jsou přihlášeni K CELODENNÍ VÝUCE
 3. Prohlášení zákonného zástupce – žáci, kteří jsou přihlášeni K DOPOLEDNÍ VÝUCE
Obnovení provozu ZŠ Štěrboholy

Provoz Základní školy Štěrboholy bude v omezeném režimu obnoven v pondělí 25. 5. 2020. Na základě manuálu MŠMT škola vydala vnitřní směrnici Provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020. Odkaz na tento materiál společně s dalšími informacemi obdrželi zákonní zástupci emailem. Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, kteří se budou účastnit školní docházky v tomto období, na povinnost předat před prvním vstupem žáka do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Oznámení

Vážení rodiče, obdrželi jsme manuál „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V souvislosti s tímto materiálem nyní stanovujeme provozní podmínky v Základní škole Štěrboholy, které zveřejníme v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

Pomáháme - poděkování

DOBROVOLNÉHO a zároveň DOBROČINNÉHO domácího úkolu se v rámci projektu Pomáháme zúčastnilo celkem 59 žáků ZŠ Štěrboholy. Děkujeme za všechny nápady a skvělá výtvarná, literární, ale i herecká, loutkoherecká a hudební ztvárnění. Dnes přišlo poděkování i domova seniorů. Mám radost, že jsme udělali radost.

Výsledky zápisu do ZŠ

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Štěrboholy naleznete zde

Opravy a investice v základní škole

I v době uzavření školy nezahálíme. Vymalovali jsme učebny školní družiny, vyměnili basketbalové desky s koši na školním hřišti, opravili a revitalizovali obě pískoviště na zahradě a zakoupili nové krycí plachty. V průběhu května dojde k instalaci mlhoviště na školní zahradu. Tak teď už jen, aby se nám sem vrátily děti 😃.

Zrušení trvalých příkazů k úhradě stravného

Vážení rodiče, žádáme Vás o zrušení nebo pozastavení trvalých příkazů k úhradě stravného. Přeplatky Vám budou vráceny v rámci závěrečného vyúčtování v červenci 2020 na účet uvedený v přihlášce ke stravování. Pokud zákonný zástupce účet na přihlášce neuvedl, je povinen si o vrácení přeplatku písemně (e-mailem) požádat nebo si přeplatek vyzvednout po předchozí domluvě v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

Výuka na dálku

Výsledky rychlého dotazníkového šetření pro zákonné zástupce žáků ZŠ Štěrboholy uskutečněného ve dnech 1. 4. a 2. 4. 2020 naleznete zde

Úplata za zájmové vzdělávání

Vzhledem k uzavření základní školy z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 bude rodičům po obnovení provozu ZŠ poměrná část uhrazené úplaty za zájmové vzdělávání vrácena.

Zápis budoucích prvňáčků

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva dochází ke změnám v termínu a organizaci zápisu. Více informací zde

Pomáháme

I my bychom rádi vnesli trochu dobré nálady do těchto nelehkých dní a vykouzlili úsměv na tváři těm nejvíce ohroženým. Vyhlašujeme proto DOBROVOLNÝ a zároveň DOBROČINNÝ úkol pro všechny naše žáky. Všichni zájemci mohou připravit milý vzkaz pro seniory ze Seniorcentra Malý háj. Nejen zapojení se do projektu, ale i to, jak se žáci úkolu zhostí, je zcela na nich. Může to být obrázek, přáníčko, básnička, povzbuzující vzkaz, … Jsme přesvědčeni, že i malý obrázek či několik laskavých slov potěší. Nafocené obrázky či vzkazy mohou rodiče zasílat na emailové adresy třídních učitelek do pondělí 6. 4. 2020. Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví!

Vrácení záloh ŠvP

Zálohy na školu v přírodě ZŠ budou rodičům vráceny v průběhu příštího týdne převodem na účet uvedený v závazné přihlášce.

UČIVO PRO ŽÁKY

Vážení rodiče, učivo pro žáky na dny 11.3. - 13. 3. Vám bylo prostřednictvím třídních učitelek zasláno emailem ve středu 11.3. Zkontrolujte prosím, zda jste email včetně příloh obdrželi a potvrďte jeho přijetí či případné nepřijetí pí učitelkám. Děkujeme za pochopení.

Žádost o ošetřovné

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Detailní informace zde.

Ve formuláři Žádosti o ošetřovné rodiče vyplní – v části A příjmení, jméno dítěte a rodné číslo, dále celou část B. Formulář vytisknou a předloží škole k potvrzení. Návštěvu školy je nutné předem domluvit na adrese sevitova@zssterboholy.cz nebo telefonicky na čísle 605 506 905.

Zrušení školy v přírodě

Z rozhodnutí Bezpečností rady státu je od středy 11. 3. 2020 do odvolání Základní škola Štěrboholy uzavřena. Obědy budou všem dětem automaticky odhlášeny. Škola v přírodě se ruší. Bližší informace budou průběžně vkládány na webové stránky školy. Děkujeme za pochopení.

Uzavření základní školy

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání. Mateřských škol se opatření zatím netýká.

Srdíčkové dny v ŠD

I letos se školní družina zapojila do projektu Srdíčkové dny společnosti Život dětem. Přispívat do zapečetěné kasičky (výměnou za drobné předměty) můžete prostřednictvím vedoucí vychovatelky Lenky Kuchinkové.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 11. 3. v 8,00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci III.B. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni.

Dopravní výchova IV.A, IV.B, V.A

Ve dnech 3. 3. - 6. 6. proběhne pod vedením Městské policie hl. m. Prahy teoretická část Dopravní výchovy ve 4. a 5. ročníku.

Třídní schůzky

V pondělí 9. 3. v 16.30 hodin se uskuteční informativní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků.

Sdělení HSHMP

Dle sdělení HSHMP - děti po návratu z jarních prázdnin, které pobývaly v lyžařských centrech Itálie, nejsou ohroženy rizikem koronaviru Covid-19 a není třeba je omezovat v docházce do kolektivu. V případě zdravotních potíží se rodiče dětí obrátí na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Zaměstnanci ZŠ a MŠ Štěrboholy, kteří navštívili severní Itálii, se řídí pokyny MZČR.

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny - pondělí 24. 2. až pátek 28. 2.

Zápis budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 6.4.2020. Do té doby je třeba se zaregistrovat formou elektronické přihlášky v aplikaci Škola OnLine.

Toulcův dvůr - III. B

V pátek 21. 2. se žáci třídy III. B zúčastní v Toulcově dvoře programu TEČE VODA, TEČE.

 • Sraz před vchodem v 7.45 hodin
 • S sebou v BATOHU: svačina, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí, čip na oběd
 • Návrat do 12.30 hod.
 • Hrazeno z příšpěvku rodičů na akce ZŠ
Toulcův dvůr - II.A

Ve středu 19. 2. se žáci II.A zúčastní v Toulcově dvoře programu MÁME RÁDI ZVÍŘATA.

 • Sraz před šatnami nejpozději v 7.45 hod.
 • S sebou: čip na oběd, pláštěnku (dle počasí), kapesníky, přezůvky (ze školy), svačinku + pití
 • Předpokládaný návrat po 4. vyučovací hodině (příjezd v 11.46)
 • Hrazeno z příspěvků rodičů na akce ZŠ.
Toulcův dvůr - II.B

V úterý 18. 2. se žáci II.B zúčastní v Toulcově dvoře programu MÁME RÁDI ZVÍŘATA.

 • Sraz před vchodem v 7.45 hodin
 • S sebou v BATOHU: svačina, pití, přezůvky (vyzvedneme ve škole), vhodné oblečení a obutí dle počasí, čip na oběd
 • Návrat do 12.30 hod.
 • Hrazeno z příšpěvku rodičů na akce ZŠ
Vyúčtování dopravy na plavání

Dne 13.2.2020 bylo provedeno vyúčtování dopravy na plavání žáků 2. a 3. ročníku. Vyúčtování je zveřejněno na nástěnce školy ve vstupním vestibulu.

Pangea - školní kolo

Ve čtvrtek 13. 2. se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastní školního kola matematické soutěže Pangea.

Divadlo Kozlík

V pátek 14. 2. navštíví ZŠ Štěrboholy divadlo Kozlík, a tak žáci 1. - 3. ročníku budou moci zhlédnout loutkovou pohádkou LUCIÁŠEK. Představení hrazeno z příspěvku rodičů na akce školy.

Upozornění - úplata ŠD II. pol.

Dovolujeme si upozornit zákonné zástupce, že 15. 2. 2020 je termín splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání (ŠD) na druhé pololetí školního roku 2019/2020. Platba 1500 Kč - účet č. 291949389/0800 s příslušným variabilním symbolem.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 12. 2. v 8,00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci III.A. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni.

Stroj času - V. A

Ve středu 5. 2. v 10.00 se žáci 5. ročníku zúčastní interaktivního programu STROJ ČASU, který je zaměřen na slavné vynálezce a jejich vynálezy. Hrazeno z příspěvku rodičů na akce ZŠ.

Informatika - V.A

V úterý 4. 2. odpadá odpolední vyučování 2. skupině (sudý týden) z důvodu nemoci pí učitelky. Vyučování V.A bude ukončeno ve 12.35 hodin. Děkujeme za pochopení.

Konzultační hodiny

Pondělí 3. 2. od 14.00 do 16.00 hod. - KONZULTAČNÍ HODINY dle objednání u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

II. pololetí

Od pondělí 3. 2. dochází ke změně rozvrhu hodin na II. pololetí a ke změně v rozpisu obědů.

Pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 30.1. bude žákům vydán Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Výpis z vysvědčení žáci nevrací. V pátek 31. 1. mají žáci POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 22. 1. v 8,00h nás čeká další UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Svá témata budou prezentovat žáci IV.B. Všichni příbuzní a známí účinkujících jsou co nejsrdečněji zváni.

Dopravní výchova V.A

V pátek 24. 1. se žáci V.A zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • S sebou: pomůcky na výuku AJ, ČJ; svačina, pití, přezůvky, psací potřeby a blok
 • Předpokládaný návrat: do 13.00 h
Dopravní výchova IV.B

V pátek 24. 1. se žáci IV.B zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • Sraz: 7.40 ve třídě
 • S sebou: pomůcky na výuku M-G; svačina, pití, přezůvky, psací potřeby a blok
Dopravní výchova IV.A

Ve čtvrtek 23. 1. se žáci IV.A zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • S sebou: pomůcky na výuku ČJ, M; svačina, pití, přezůvky, psací potřeby a blok
 • Předpokládaný návrat: do 13.00 h
Toulcův dvůr - V.A

V pátek 17. 1. se žáci V.A zúčastní v Toulcově dvoře programu SUPERHRDINOVÉ MEZI ROSTLINAMI.

 • Sraz v šatně v 7.45 – oblečení, obutí
 • S sebou v BATOHU: svačina, pití, penál, přezůvky, vhodné oblečení a obutí dle počasí
 • Návrat do 13.00 hod.
 • Hrazeno z příšpěvku rodičů na akce ZŠ
VybiCup 2020 - výsledky

V sedmém ročníku turnaje ve vybíjené smíšených družstev VybiCup 2020 zvítězili v kategorii mladších žáků ORANŽOVÍ - kapitán: Daniel Máša, hráči: Agáta Skřítková, Filip Sekera, Mikuláš Kubíček, Ester Černá, Michal Čejka, Karolína Večeřová, Valerie Erbáková. V kategorii starších žáků zvítězili ČERVENÍ - kapitán: Alex Filo, hráči: Natálie Ryšková, Ondřej Kotyza, Natálie Urbanová, Tomáš Čihák, Veronika Zlínská, Jakub Fišera, Nathaniel Odei, Tadeáš Koláček, Daniel Filípek, Jan Večeř, Jan Peluňka, Nikola Schwarzová, Gabriela Benešová. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Konzultační hodiny

V pondělí 6. 1.od 14.00 do 16.00h proběhnou KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

VybiCup 2020

V pondělí 6. 1. 2020 se všichni žáci ZŠ Štěrboholy zúčastní sedmého ročníku novoročního turnaje ZŠ Štěrboholy VybiCup 2020.

 • Sraz ve třídě: 7.55 hod.
 • Odchod ze školy: 8.00 hod.
 • S sebou v batohu: sportovní oblečení do haly, sálová obuv, svačina, pití, přezůvky do ŠD
 • Akce proběhne ve sportovní hale ve Štěrboholech a bude ukončena v 11.40 hodin.
 • Obědy - viz rozpis
Doplnění fotogalerie

Fotogalerie Preventivní program Chodec a Učení je zábava - II.A byly doplněny o další fotografie

Vánoční prázdniny

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Výuka bude zahájena v pondělí 6. 1. 2020 novoročním turnajem ve vybíjené smíšených družstev VybiCup 2020.

PF 2020

Upravený rozpis obědů

Vzhledem ke zkrácenému vyučování ve čtvrtek 19. 12. a v pátek 20. 20. dochází i ke změně v rozpisu obědů. Děkujeme za pochopení.

Organizace posledního školního týdne roku 2019
 • Pondělí 16. 12.- středa 18. 12. - vyučování dle rozvrhu hodin
 • Čtvrtek 19. 12. - 1. a 2. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu hodin, 3. a 4. vyučovací hodina - Vánoční Centra. Vyučování bude ukončeno v 11,40h.
 • Pátek 20. 12. - 1. vyuč. hodina - Zlobivé míčky (kouzelnické představení), 2. vyučovací hodina - vánočně laděné vyučování, 3. a 4. vyučovací hodina - třídní vánoční besídky. Vyučování bude ukončeno v 11,40h.
Exkurze do České televize

V pátek 13. 12. navštíví třída IV.A budovu zpravodajství České televize na Kavčích horách. K exkurzi byli žáci pozváni na základě úspěšné prezentace projektu Ukaž a vyprávěj, jehož ústředním motivem byl pořad Otázky Václava Moravce.

 • Sraz: 7.15 h v šatně ZŠ
 • S sebou: batoh, svačina, pití, (drobné kapesné)
 • Předpokládaný návrat: do 13.15 h
Preventivní program

V pátek 6. 12. navštíví ZŠ Štěrboholy Městská policie Praha - oddělení prevence s preventivním programem pro žáky 1. - 3. ročníku.

 • I.A, II.A, II.B - preventivní program CHODEC
 • III.B - preventivní program CYKLISTA
Toulcův dvůr - V.A

V pondělí 9. 12. se žáci 5. ročníku zúčastní v Toulcově dvoře programu MAFIÁN V PTAČÍ ŘÍŠI.

 • Sraz v šatně v 7.45 – oblečení, obutí
 • S sebou v BATOHU svačinu, pití, penál, přezůvky, vhodné oblečení a obutí dle počasí
 • Návrat do 13.00 hod.
 • Hrazeno z příšpěvku rodičů na akce ZŠ
Toulcův dvůr - III.A

V pátek 6. 12. se žáci III. A zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře TEČE VODA, TEČE.

 • Sraz před hlavním vchodem nejpozději v 7.45h
 • S sebou: pláštěnku (dle počasí), kapesníky, teplé oblečení a obuv (prosím, počítejte s tím, že se děti mohou ušpinit), svačinku + pití
 • Předpokládaný návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny
 • Hrazeno z příspěvku rodičů na akce ZŠ
Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 5. 12. navštíví žáky ZŠ Štěrboholy sv. Mikuláš, jehož účast a bezproblémový průběh návštěvy garantují žáci pátého ročníku.

Doplnění fotogalerie

Galerie Plavání II.A a II.B. byla doplněna o další fotografie.

Konzultační hodiny

V pondělí 2. 12. od 14.00 do 16.00h proběhnou KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

Toulcův dvůr - II.B

V pátek 29. 11. se žáci II.B zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ.

 • Sraz před hlavním vchodem nejpozději v 7.45h
 • S sebou: pláštěnku (dle počasí), kapesníky, teplé oblečení a obuv (prosím, počítejte s tím, že se děti mohou ušpinit), svačinku + pití
 • Předpokládaný návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny
 • Hrazeno z příspěvku rodičů na akce ZŠ
Adventní zastavení

Ve čtvrtek 28. 11. v 17.00h se uskuteční již 11. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ. Sraz všech žáků je v 16,45 h na školní zahradě. Provoz školní družiny bude v tento den ukončen již v 16.45h, vyzvedávání dětí bude možné pouze do 16.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 20. 11. nás čeká další Ukaž a vyprávěj. Svá témata budou tentokrát prezentovat žáci IV.A.

Focení jednotlivců

V úterý 12. 11. od 10.00h - FOTOGRAF VE ŠKOLE (focení jednotlivců)

Dopravní výchova V.A

V pátek 15. 11. se žáci 5. ročníku zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • Čas: 8:30 – 10:10 - sraz ve třídě v 7:45
 • S sebou: vlastní cyklistická helma, sportovní obuv s uzavřenou patou a špičkou, přezůvky, pití, svačina, pomůcky dle pokynů tř. učitelky
Dopravní výchova IV.A, IV.B

Ve čtvrtek 14. 11. se žáci 4. ročníku zúčastní výuky DOPRAVNÍ VÝCHOVY v budově ZŠ Veronské náměstí.

 • IV.B: 8:30 – 10:10 - sraz ve třídě v 7:20
 • IV.A: 10:30 – 12:10

S sebou: vlastní cyklistická helma, sportovní obuv s uzavřenou patou a špičkou, přezůvky, pití, svačina, pomůcky dle pokynů tř. učitelky

Toulcův dvůr - II.A

Ve čtvrtek 7. 11. se žáci II.A zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ.

 • Sraz před šatnami nejpozději v 7.45h
 • S sebou: pláštěnku (dle počasí), kapesníky, teplé oblečení a obuv (prosím, počítejte s tím, že se děti mohou ušpinit), svačinku + pití
 • Předpokládaný návrat v průběhu 5. vyučovací hodiny
 • Hrazeno z příspěvku rodičů na akce ZŠ
Stanovisko ke stávce

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 - Štěrboholy se ke stávce Českomoravských odborových svazů pracovníků ve školství nepřipojí. Výuka i provoz školní družiny bude probíhat bez omezení.

Sběrová soutěž - ŠD

Ve dnech 4.11. - 12.11. proběhne podzimní sběrová soutěž školní družiny. Zvážené balíčky starého papíru můžete odkládat do kontejneru, který bude přistaven u školního hřiště. Odevzdané kilogramy hlaste pí vychovatelkám.

Konzultační hodiny

V pondělí 4. 11. od 14.00 do 16.00h proběhnou KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

Velká rodinná rada

V pondělí 4. 11. v 10.00 se žáci 5. ročníku zúčastní interaktivního programu VELKÁ RODINNÁ RADA, který je zaměřen na finanční gramotnost a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Matematický proud

I když to na medaili tentokrát nestačilo, přesto děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Den stromů v ZŠ Štěrboholy

Ve čtvrtek 24. 10. se všichni žáci na chvíli přemístili ze svých tříd ven a společnými silami zasadili před budovou školy svůj vlastní strom. Zároveň každá třída připravila poselství, které bude ve skleněné lahvi v zemi ukryté pro příští generace. Stromeček je prozatím jen o něco větší než naši prvňáčci, ale my už se těšíme, až budeme sledovat, jak roste společně s dětmi. Za stromeček moc děkujeme Zahradnictví u Krtka.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - 29.10. a 30.10. (28.10. - státní svátek)

Volné místo - zástup

Přijmeme ihned na zástup uklízečku do základní školy – zkrácený úvazek, pracovní doba dle dohody v dopoledních, odpoledních či večerních hodinách.

Kontakt: Kateřina Ševítová, tel. 272700409, e-mail: sevitova@zssterboholy.cz

Podzimní Centra

I v letošním školním roce se naši žáci mohou těšit na oblíbená Centra. Ta PODZIMNÍ se uskuteční již v pátek 25. 10. - 3. a 4. vyučovací hodinu. Vyučování všech ročníků bude ukončeno v 11,40 hodin. Tak nezapomeňte na pomůcky a pozor na změnu v rozpisu obědů.

Matematický proud

Ve čtvrtek 24. 10. se vybraní žáci ZŠ Štěrboholy zúčastní matematické soutěže Matematický proud na Gymnáziu Christiana Dopplera.

 • Sraz: v 7:30 v budově školy u šaten
 • S sebou: batoh, svačinu, pití, penál, blok, čip na oběd
 • Předpokládaný návrat: do 13:00
ÚHRADA PŘÍSPĚVKU NA AKCE ŠKOLY

Připomínáme se s úhradou příspěvku na akce školy. Výše příspěvku 500 Kč. Bankovní spojení: 291949389/0800 var. symbol 2019. Žák, jehož rodiče příspěvek neuhradí, se nebude moci účastnit žádného ze vzdělávacích, kulturních a environmentálních programů.

Doplnění fotogalerie

Galerie Učení je zábava a Plavání II.A, II.B byly doplněny o další fotografie.

Ukaž a vyprávěj

Ve středu 16. 10. v 8.00h zahájí žáci V.A letošní ročník projektu UKAŽ A VYPRÁVĚJ. Všichni rodiče, příbuzní a známí jsou co nejsrdečněji zváni.

Konzultační hodiny

V pondělí 7. 10. od 14.00 do 16.00h proběhnou letošní první KONZULTAČNÍ HODINY, na které je třeba se předem objednat u jednotlivých učitelů. Pro vstup do budovy zvoňte na pana školníka.

Upozornění - úhrada stravného

Připomínáme, že stravné se platí zálohově každý měsíc vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. K 1. 10. je tudíž třeba mít zaplacené již dvě zálohy za oběd. Rodiče, kteří ještě neposlali platbu na říjen, prosíme o promptní úhradu. Stravovací čipy nedovolí dětem odebrat oběd, pokud nemají zaplaceno. Více informací o provozu a platbách najdete zde.

TOULCŮV DVŮR - IV.B

V pátek 4. 10. se žáci IV.B zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře Cesta kolem světa.

 • Sraz: do 7.45 h třída ZŠ
 • S sebou: batoh, svačina, pití, penál + blok
 • Předpokládaný návrat: do 13.00 h
 • Hrazeno z příspěvku rodičů na akce ZŠ
Hoď si svůj koš - vyhlášení výsledků

Ve středu 2. 10. ve 14.15h proběhne v rámci školní družiny slavnostní vyhlášení výsledků rodinné soutěže HOĎ SI SVŮJ KOŠ.

Kroužky

Od úterý 2. 10. se rozbíhají kroužky. Čtvrteční kroužek šachů nabízí první dvě lekce jako ukázkové, mohou ho tudíž navštívit i nepřihlášení žáci. Více zde

Finanční příspěvek na akce školy

Ve školním roce 2019/2020 byla výše příspěvku pro žáka základní školy stanovena na 500 Kč. Tato částka je určena na úhradu vzdělávacích, kulturních a environmentálních programů a sportovních akcí, kterých se žáci účastní v průběhu školního roku v rámci výuky. V případě nedočerpání vybraných prostředků, bude zůstatek použit na nákup výtvarných potřeb (např. kreslící karton, temperové barvy, ...). Částku 500 Kč prosíme uhradit na účet školy č. 291949389/0800 s variabilním symbolem 2019, do textu uveďte jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

Toulcův dvůr - IV.A

Ve středu 2. 10. se žáci IV.A zúčastní environmentálního programu v Toulcově dvoře Cesta kolem světa.

 • Sraz: do 7.45 h třída ZŠ
 • S sebou: batoh, svačina, pití, penál + blok
 • Předpokládaný návrat: do 13.00 h
 • Hrazeno z příspěvku rodičů na akce ZŠ
Informace pro rodiče

Vážení rodiče, připomínáme, že škola má dva běžné účty:

 • účet č. 291949389/0800 – účet pro úhradu úplat za předškolní a zájmové vzdělávání, příspěvku na akce školy, výletů, učebních pomůcek, záloh na dopravu na plavání …
 • účet č. 19-291949389/0800 – účet výhradně pro úhradu záloh stravného

Zkontrolujte si prosím, zda své platby hradíte na správné účty pod správnými variabilními symboly. Děkujeme za pochopení.

Hoď si svůj koš

Zatoulala se nám informace o tradiční podzimní akci školní družiny Hoď si svůj koš. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Obědy na čip

Od středy 18. 9. již budou dětem vydávány obědy na čip. Tak nezapomeňte, že do jídelny se od středy již nevstupuje pouze s umytýma rukama, ale i s čipem 😃.

Třídní schůzky

V pondělí 23. 9. v 16.30 hodin se uskuteční informativní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků.

Houstone, máme problém

Ve čtvrtek 19. 9. se žáci 4. ročníku zúčastní interaktivního programu HOUSTONE, MÁME PROBLÉM, který je zaměřen na matematiku a vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

 • IV.B od 8.00 do 10.00 h
 • IV.A od 10.00 do 12.00 h
Rozpis obědů - 1. pololetí

Od pondělí 16. záři budou žáci obědvat dle rozpisu obědů na 1.pololetí. Časy obědů jsou orientační, mohou být dle situace posunuty oběma směry. Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče - čipy

Dnes děti obdržely čipy + přístupové údaje k odhlašování obědů na www.jidelna.cz. Přístupové údaje mají děti vlepeny v žákovských knížkách, heslo doporučujeme změnit. Od dnešního dne již odhlašujte obědy elektronicky přes www.jidelna.cz. O termínu zprovoznění čipů k vydávání obědů budou děti informovány.

Rozpis obědů - 2.školní týden

Školní jídelna, jakožto i celá naše nová škola, je stále v záběhu. A tak zkoušíme, zda všechny rozpisy byly správně nastaveny a není třeba ještě upravit časy či skupiny. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Rozpis obědů - 2. školní týden

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020
Srdíčkové dny ve školní družině

V rámci školní družiny se již tradičně připojujeme k projektu Srdíčkové dny organizace Život dětem o.p.s. Podzimní Srdíčkové dny v ZŠ Štěrboholy startují již v pondělí 9. 9.

Rozvrhy hodin

Od čtvrtka 5. 9. se všechny třídy učí již dle platného rozvrhu hodin https://www.zssterboholy.cz/zs/rozvrhy .

Bezbariérový přístup do ZŠ

Nová budova základní školy je bezbariérová. Pro invalidy je k dispozici výtah (pouze v doprovodu zaměstnance školy) - vstup bočním vchodem, u branky č. 1 (při čelním pohledu na budovu školy VLEVO) nutno zvonit na p. školníka. Pro rodiče s kočárky - vstup brankou č. 2 (při čelním pohledu na budovu školy VPRAVO), bočním schodištěm vybaveným ližinami se dostanete k hlavnímu vchodu.

Otevření ZŠ Štěrboholy v PrahaTV

Dvě minuty slávy ZŠ Štěrboholy můžete zhlédnout od osmé minuty a patnácté sekundy na https://prahatv.eu/porady/zpravy-z-prahy/zpravy-z-prahy-03-09-2019-18-00

Organizace školní družiny a školní jídelny v prvním školním týdnu

Školní družina: Provoz ranní školní družiny bude standardně od 7.00 do 7.40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin. Školní družinu mohou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří odevzdali Zápisový lístek pro školní rok 2019/2020. Školní jídelna: Obědy budou vydávány od 11.00h dle rozpisu obědů.

Organizace třetího školního dne: středa 4.9.

Vyučování I.A: tři vyučovací hodiny, tzn. do 10.45h, 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h Rozvrh hodin je pro tento den upraven dle potřeb třídních učitelů, žáci zůstávají v kmenových třídách. Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek.

Organizace druhého šklního dne: úterý 3. 9

Vyučování I.A: dvě vyučovací hodiny, tzn. do 9.40h, 2. – 5. ročník: čtyři vyučovací hodiny, tzn. do 11.40h. Žáci si s sebou přinesou pomůcky dle pokynů třídních učitelek (obdrželi v pondělí 2. 9.).

Přivítání prvňáčků - mokrá varianta

Vzhledem k počasí neproběhne slavnostní přivítání prvňáčků na školním hřišti. Prvňáčky si i s jejich doprovodem vyzvedne paní učitelka v 8.15 h před hlavním vchodem a odvede si je do třídy.

Rozpis obědů

V prvním školním týdnu budou obědy vydávány již od 11.00 hodin (pondělí - středa). Od čtvrtka budou obědy vydávány od 11.40 hodin. Rozpis obědů na první školní týden zde

Vyzvedávání žáků ze školní družiny: první školní den

Z organizačních důvodů (Den otevřených dveří) nebude možné první školní den v pondělí 2. 9. vyzvedávat žáky ze školní družiny u hlavního vchodu. Pro děti si v tento den přijďte zahradou a vyzvednete si je zezadu u tříd ŠD (bude označeno). Děkujeme za pochopení.

Systém vstupu do budovy a vyzvedávání žáků

Systém, jak vstupovat do budovy školy a vyzvedávat žáky ze školní družiny (neplatí pro první školní den 2. 9.), naleznete na aktualizované stránce školní družiny.

Den otevřených dveří

Slavnostní otevření nové budovy spojené s prohlídkou zrekonstruovaných prostor základní školy se uskuteční v pondělí 2. 9. v 15.00 hodin.

Organizace prvního školního dne: školní jídelna, školní družina

Školní jídelna: zájemci o oběd nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce (rodiče prvňáčků pí vychovatelce). Obědy budou vydávány od 11,00 hodin.

Školní družina: provoz ranní školní družiny bude od 7,00 do 7,40 hodin. Odpolední družina začíná ihned po skončení 1. vyučovací hodiny, tzn. v 8,45 a končí v 17,30 hodin. Do družiny přecházejí pouze přijatí žáci, kteří odevzdali řádně vyplněný zápisový lístek.

Organizace prvního školního dne: 2.-5.ročník

Jedna vyučovací hodina (8.00 – 8.45h)

Žáci, kteří byli přijati do školní družiny (aktualita ze dne 27. 8.), odevzdají třídní učitelce:

Nedružinoví žáci odchází sami v 8.45 hodin

Organizace prvního školního dne: 1.ročník

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Naši prvňáčci se i se svými rodiči shromáždí v 8.15 h na školním hřišti, kde už na ně bude čekat paní učitelka, která je za přítomnosti paní ředitelky a zástupců MČ Praha - Štěrboholy slavnostně přivítá. Poté si paní učitelka odvede novopečené školáky do tříd a rodičům je předá cca v 9.15 h. Rodičům prvňáčků zkrátí chvíle čekání paní vychovatelka, která je mezitím poinformuje o chodu školní družiny a převezme od nich vyplněné formuláře: Moc prosíme rodiče - stáhněte si, vyplňte a přineste s sebou:

Prvňáčci si s sebou přinesou aktovky, které se jim ještě ten den zaplní spoustou školních potřeb.

Mokrá varianta (pro případ, že by se na nás sluníčko nesmálo)

V případě deště si prvňáčky i s jejich doprovodem vyzvedne paní učitelka v 8.15 h před hlavním vchodem a odvede si je do třídy.

Informace ke školní družině

Do školní družiny byli přijati všichni žáci 1. - 4. ročníku, kteří podali písemnou žádost. Potvrzení nástupu do ŠD bude stvrzeno odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku dne 2. 9.

Více informací ke školní družině zde

Informace ke školní jídelně

Od 2. září 2019 bude opět v provozu naše školní kuchyně v nových moderně vybavených prostorách. Stravné za září je nutno uhradit již v srpnu, nejpozději však do 4. září. Více informací zde

VÍTEJTE NA NAŠICH NOVÝCH STRÁNKÁCH

Vítejte na našich nových stránkách. Věřím, že vzhled a fungování stránek pro Vás bude příjemnou změnou a z obsahu zde najdete vše, pro co jste na naše stránky vstoupili. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ