Zápis do 1. ročníku

ZÁPIS

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Základní škola Štěrboholy plánuje ve školním roce 2022/2023 otevřít přípravnou třídu. V tuto chvíli čekáme na dokončení schvalovacího procesu.

Termín

Zápis se uskuteční v týdnu od 30. 5. do 3. 6., kdy zájemci doručí škole Žádost o přijetí.

Potřebná dokumentace

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy:

Charakteristika, priority a cíle

Charakteristiku přípravné třídy ZŠ Štěrboholy, naše priority a cíle naleznete zde.

ZÁPIS

ZÁPIS PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

ZÁPIS

Školní rok 2022/2023

Dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 zapisujeme děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 a děti po odkladu školní docházky.

K zápisu je třeba dvou kroků:

Krok č. 1 - REGISTRACE

Registrace v aplikaci Škola OnLine.

Postup pro zadání elektronické přihlášky:

Aplikace bude přístupná od úterý 1. 3. od 12.00 hodin a uzavřena bude v pondělí 4. 4. 2022 ve 23.55 hodin.

Krok č. 2 - ZÁPIS

Termín: 6. 4. 2022

Čas: 13.45 - 17.00 hod.

Zákonný zástupce se dostaví se svým dítětem k zápisu dne 6. 4. 2022 – v čase dle registrace.:

Vezme si s sebou:

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce, který žádá o odklad školní docházky, doručí škole nejpozději v den zápisu:

Způsob doručení dokumentace k odkladu školní docházky:

Po obdržení Žádostí o odklad školní docházky zašle škola (e-mailem nebo do datové schránky) zákonnému zástupci potvrzení o přijetí s vyjádřením, zda jsou dokumenty úplné, nebo s případnou výzvou k doplnění.

Kritéria

Kritéria pro přijetí a postup přijímání k základnímu vzdělávání

Nahlížení do spisu

Dle správního řádu mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu svého dítěte před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu bude možno po předchozí telefonické domluvě v pondělí 25. 4. 2022 od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři účetní.

Výsledky zápisu

Den otevřených dveří

Dveře do ZŠ Štěrboholy Vám budou otevřeny kdykoli po objednání (telefonicky či e-mailem).

tel.: 272 655 335
email: kollmannova@zssterboholy.cz

Škola nanečisto

Projekt, který usnadňuje dětem vstup do první třídy, nenásilnou formou je seznamuje se školním prostředím a některými činnostmi se školou spojenými.