Zápis

Zápis

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/21

Školní rok 2020/2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva dochází k následujícím změnám.

Doba zápisu: 2. 5. - 16. 5. 2020

Zápis se uskuteční bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ.

Zákonný zástupce doručí škole

Způsob doručování žádostí

Ihned po převzetí žádosti bude na email zákonného zástupce uvedený v Evidenčním listu zasláno potvrzení o převzetí s registračním číslem žádosti. V případě, že zákonný zástupce potvrzení o převzetí žádosti o přijetí do MŠ neobdrží, informuje o této skutečnosti mateřskou školu emailem na hermachova@zssterboholy.cz.

Kritéria

Kritéria a postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. Oznámení je povinen učinit písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, to je v měsíci červnu. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

Formulář k oznámení o individuálním vzdělávání ke stažení zde

Den otevřených dveří

Dveře do MŠ Štěrboholy Vám budou otevřeny kdykoli po objednání (telefonicky či emailem).

tel: 222 765 821, 608 539 807
email: hermachova@zssterboholy.cz